3.540 Okuma

Sözcükte Anlam Nedir?

Sözcükte anlam nedir

Öncelikle sözcükte anlam özellikleri tam olarak bilinmelidir. Somut ve soyut anlam olarak gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam özelliklere sahiptir. Bilindiği gibi sözcükler hissedilen, görülebilen, var oldukları canlanabilir olmalarına göre anlam kazanmaktadır. Duyu organlarıyla algılanabilen varlıkları belirten ve anlatan sözcükler somut, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan sözcükler ise soyut anlam olmaktadır.… Continue Reading

1.735 Okuma

Sözcüklerin Anlam Özellikleri

Gerçek anlam Sözcüklerin ilk anlamları gerçek anlamlarıdır. Bazı sözcüklerin ise birden çok anlam taşımaları mümkündür. Ellerini soğuk suyla yıkadı. Bu sözcük sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır. Mecaz anlam Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam mecaz anlamdır. Ananem sert bakışlı… Continue Reading

1.377 Okuma

Ünsüz Yumuşaması Nedir

Sözcüklerde sözcüğün son hecesinde sert ünsüz varsa, üstelik bu sözcüğe ünlü harfle başlayan bir ek gelirse, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşamaktadır. ( p,ç,t,k ) ( b-c,d,g ) Türkçe sözcüklerin sonunda p,ç,t,k sesleri kullanılmaktadır. Genel anlamda bu sesler kullanılsa da, bazı… Continue Reading

1.173 Okuma

Ünsüz Benzeşmesi Nedir ?

Türkçemizde sert ünsüzle biten bir sözcüğün sonuna, yumuşak ünsüzle başlayan bir ek getirildiği zaman, yumuşak ünsüz, sert ünsüze dönüşmektedir. Bu durum ünsüz benzeşmesi ( ünsüz sertleşmesidir ) öğret -di – öğretti yani -d- t oldu. sabah- dan  sabahtan -d-t oldu. simit-ci … Continue Reading

5.313 Okuma

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri düşünce ve duygularımızı daha açık ve net ifade etmek için kullanılır. Cümlenin yapısını, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton özelliklerini net anlamak açısından noktalama işaretleri kullanılır. Nokta: Nokta cümlenin sonda kullanılır. Bazı kısaltmalardan sonra kullanılmaktadır. Dr.… Continue Reading

41.319 Okuma

Zamir ( Adıl) Nedir ?

Adıl (zamir) nedir? Varlıkları belirtmek için kullanılan sözcüklere ad nedir. Varlıkların adlarının yerine kullanılan sözcüklere ise adıl (zamir) denir. Adların çoğu zaman varlıkları, belirlemediği durumlar vardır. Adıllar burada devreye girerek kişi adlarının ve gösterme bildiren adların yerini tutabilme özelliği vardır.… Continue Reading

24.267 Okuma

Hece Bilgisi Nedir ?

Hece bilgisi nedir ?Hecenin özellikleri nedir? Hece çeşitleri nelerdir ? Hece ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağız. Hece Nedir? Hece ağızdan tek bir hareketle çıkan, sözcükleri oluşturan ses veya ses topluluğudur. Hecenin özellikleri belirtecek olursak, en az bir en fazla dört harften… Continue Reading