0

Şamanizm Nedir? Şaman Nasıl Olunur?

Eskiden Asya kökenli insanların ölmüş olan atalarının ruhlarına ve doğada bulunan varlıklara tapma derecesinde saygı duymaları, günümüzde Şamanizm nedir? kavramını açıklayan en güzel tanımıdır. Bu tanımlama bir din olarak algılansa da aslında din değil bir inanış şeklidir. Dünyada yaşayan insanların bir kısmı tarafından evrensel bir inanış olarak kabul edilir. Kimileri için Şamanizm çok detaylı bir şekilde hâkim oldukları bir konuyken kimilerinin ise uzaktan yakından tek bir parça bilgi sahibi olmadıkları egzotik ritüelleri olan bir inanıştır.

Şamanizm denilince akla orta Asya Türkleri gelir. Genel kanı Türklerin ilk inançlarının Şamanizm olduğu, tarih kaynaklarında çok net bir şekilde ispatlarıyla birlikte açıklanmaktadır. Şamanizm pozitif enerjinin neleri değiştirebileceğine, beden ve ruhun uyku esnasında birbirinden bağımsız hale gelerek astral yolculuk yapabileceğine inanan, uygulayabilmek için kendi içinde ritüelleri bulunan çok farklı bir inanç şeklidir. Doğada bulunan tüm canlıları sevmek zorunluluğunun olmadığı fakat saygı duyulması gerektiğini savunan bir felsefesi vardır.

Ben şamanım diyen bir insan asla ve asla hiç bir canlıyı birbirinden üstün tutmaz. Çünkü şamanistlere göre dünyadaki bütün canlılar bir enerji ile yaratılmışlardır ve hiç bir canlı bir diğerinden üstün değildir. Dört büyük kutsal dinde olduğu gibi şamanizmde bir yaratıcının varlığına inanır. Bu yaratıcının göklerde olduğunu benimsediği için adına Göktanrı denilmektedir. Doğadaki canlı ya da cansız her varlığın bir var olma sebebinin olduğunu ve hiçbirşeyin sebepsiz yere yaratılmadığı kabul edildiği için her canlının yaşam alanına saygı çerçevesinde yaklaşımda bulunulur.

Şaman olmak için ne yapmak gerekir?

Tunguzca dilinde kâşif, ruh avcısı ve hastaya şifa verme yeteneği olan kişiler şaman olarak nitelendirilir. Tek bir yaratıcının varlığını kabul eden dinlerde olduğu gibi erkek üstünlüğü yoktur. Bu inanışa göre kadınlar da şaman olabilir.

Şaman inancının tüm felsefelerini kabul etmek, dünyanın enerji üzerine yaratıldığını ve bu enerjiyi doğru kullanarak astral seyahat yapabilme yeteneğinin geliştirilebilmesi için herhangi bir eğitim kurumu yoktur. Yani Şamanizm herhangi bir okulda eğitim görerek ya da bir kitabı okuyarak öğrenilmez. Aile köklerinde Şamanizm inancı ile iç içe yaşayan insanların varlığı ve bu inancın değerlerinin çocukluktan itibaren görerek, uygulayarak benimsenmiş olması gerekir. Bir insan sonradan şamanist olmaz. Şamanistlik, insanın ruhunda ve genlerinde bulunan bir öğretidir. Gerçek bir şamanın parapsikolojik yetenekleri vardır. Yani bir diğer ifade ile doğaüstü güçlere sahip olmak. Düşünce ve enerji gücü ile meditasyon yaparak ruhun geçmişe gitmesini sağlamak parapsikolojik bir yetenektir.

Şaman inancı tam anlamıyla ruhuna ve bedenine işlemiş olan bir insanın şifa verme yeteneği, geçmişte yaşanılanları değerlendirme gelecekte yaşanılacak olanları ön görebilme yeteneği çok fazla gelişmiştir. Sözde değil özde gerçek bir Şaman’ın bedenini ruhundan geçici bir süre ayırarak öteki alemlere geçiş yapabilme yeteneği vardır. Bütün bu özellikleri içinde bulunduran kişilere, şamanist denir. şaman nedir? sorusuna cevap arayanların buldukları açıklamalarda verilen cevaplar ise üç aşağı beş yukarı bu yöndedir.

Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir