10

Hz. Mevlana Kimdir? Mevlana’nın Hayatı

Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörü ve barışın sembolüdür. Yüzyıllarca süregelen bir hoşgörünün öncüsüdür ve din bilginidir. Asıl ismi Muhammed Celaleddindir. Mevlana ismi efendimiz anlamına gelmektedir. Mevlana’nın Rumi olarak bilinmesi geçmiş yüzyıllarda Diyarı Rum olan Anadolu’ nun vilayetinden Konya’ da uzun süre ikamet etmesidir.

Hayatının uzun bir bölümünü orada geçirmiştir ve türbesi de Konya’dadır. Mevlana’ nın doğum yeri 1207 yılında Afganistan’ ın Belh şehridir. Anadolu’ nun en bilinen evliyalarından olan Mevlana Hazretleri Şems-i tebrizi ile yakın dostluk kurmuştur. Annesi Belh emiri Rükneddinin kızı Mümine Hatundur. Babası Belh şehrinin ileri gelen bilginlerinden olup, bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veleddir. Babası Sultanü-l Ulema Bahaeddin Veled bazı siyasi olayların ve yaklaşmakta olan Moğol istilasının nedeniyle Belh şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Öncelikle Nişabura gitmişler, orada Mutasavvıf Ferüddin Attar ile karşılaşmışlardı.

Mevlana hazretleri küçük yaşına rağmen, mutasavvıf Ferüddin Attarın ilgisini çekmiştir. Şems tebrizi ile 15 Kasım 1244 yılında karşılaşmıştır. Yüce gönüllü, güzel fikirli olan Mevlana hazretleri, Şems tebrizi ile tanışmasının bir soru ile başladığı bazı kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. İlk karşılaşmalarında Şems’ in Mevlana’ ya Bayezid’ i Bistami ile Hz. Peygamberi kıyaslayan bir soru sorulduğunda Mevlana’ nın vermiş olduğu cevabı çok beğenerek Mevlana ile kucaklaştığı belirtilmiştir. Mevlanın hayatında en önemli bir yere sahip olan Şems tebrizi, Mevlana için dönüm noktası olmuştur. Aslına bakılırsa Mevlana Şems Tebrizi, Şems Tebrizi Mevlana ayrı kullanılmamaktadır. o kadar bütünleşmiş ve birbirinden ayrı düşünülemeyen iki ayrı hoşgörü timsali. mevlana_kimdir_hakkinda_bilgiBeraberlikleri uzun sürmesi ve Şems aniden vefat etti. Mevlana ise bu terk edilişin ardından uzun süre inzivaya çekilip Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi ile yakınlık kurmaya başladılar. Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hoşgörünün simgesi olan Mevlanayı anlatmak için satırlar da kelimelere de kifayetsiz kalacaktır. Fakat onun güzel ve ruhumuzu yakan sözleri her zaman kulaklarımızdadır.

Mevlana’nın Din İnancı ve Öğretmek İstedikleri Nelerdir?

Mevlana Rabbine bağlılığı ve aşkı ile bilinir, öğretisi de diğer sufiler gibi tevhid inancı çerçevesindedir.

Mevlana’nın Babası İle Zaman Geçirmesi

Dönemin hüdümdarıları Harzemşahlar, Mevlana’nın babasından her zaman tedirgin olmuştur. Çünkü Bahaeddin Veled, halk üzerinde oldukça etkili bir kişiydi. İnsanlara iyi davranır, onlara her zaman iyi şeyler öğütlerdi. Kimseyle tartışmaz, özellikle derslerinde felsefe tartışmalarından uzak dururdu.  Öyle ki, bir gün dersinde felsefe ve felsefecilere çok şiddetli laflar ederek, İslam ile ters düşen işler felsefecilerin işidir demiş, bunun üzerine bu sözlerden alınan ünlü felsefeci Fahrettin Razi, Veled’i hükümdara şikayet etmiştir.

Alaeddin Muhammed Tekiş, Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled ile şikayet üzerine ters düşer. Bu olay sonrası Veled, ülkesini terketmek ister.

Veled, ülkesini terk ettikten sonra İran’ın Nişabur kentine gider. Orada onu  Ferîdüddîn-i Attâr karşılar. Daha sonra Veled, oğlu Mevlana’nın da dinlediği Ferîdüddîn-i Attâr ile sohbet eder. Ferîdüddîn-i Attâr Mevlana’ya kitap hediye eder. İlerleyen zamanlarda Mevlana bu kitabı yanından hiç eksik etmez, kıssalarında bol bol anlatır.

Baba ve oğuk birlikte uzun yıllar geçirdiler, Türkiye’de Erzincan, Akşehir, Karaman’da konakladılar. Dönemin Sultanı Veled’i ikna etti ve Konya’ya yerleşmelerini sağladı. Mevlana bu sırada büyüdü ve evlendi. İki çocuğu oldu. (Karaman’da)

Veled, Konya’da bir süre yaşadıktan sonra 1231 yılında vefat etti ve Selçuklu Saray’ında gül bahçesi ismi verilen yere defnedildi. Hükümdar, bu olaydan çok etkilendi ve 1 hafta boyunca tahtına oturmadı. Ayrıca kırk gün Veled için yemek dağıtıldı.

Mevlana’nın Yedi Öğüdü

 • Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol
 • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
 • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
 • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
 • Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol
 • Hoşgörülülükte deniz gibi ol
 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

Mevlana tüm insanlık tarafından hayranlık duyulmuş, beğenilmiş bir gönül adamıydı. Hoşgörüsü sınırsız, bağışlayan, seven Büyük Türk şairi, mutasavvıf, bilgin din adamıydı. 66 yaşında Konya’ da vefat eden Mevlana’ nın ölüm anına Şeb-I Arus ( düğün gecesi) denilmektedir.

Diğer arama sonuçları:

 • mevlana kimdir
 • mevlananin hayati
 • Hz mevlana kimdir
 • mevlana hayatı
 • mevlana kimdir kısaca
 • hz mevlana
 • mevlana kim
 • Mevlana hakkında bilgi
 • mevlana nedir
 • mevlana
Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

10 Yorum

 1. Hoşgörüsü sınırsız bağışlayan vasıflar kullanılmış aşırıcılığa kaçmışlar küfre girilmiş…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir