0

Maddenin Halleri Nelerdir

Evrende yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklar maddedir. Fakat her madde aynı olmaz ve çeşitli hallerde üçe ayrılırlar. Katı, sıvı ve gaz halinde olan maddelerdir. İşlenmemiş ve el değmemiş olan maddelere doğal maddeler diyoruz. Taş, toprak, su doğada bulunan doğal maddelerdir. Maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak ele alıp daha detaylı inceleyelim.

 

Katı maddeler belirli bir şekli ve hacmi olan maddelerdir. Tahta, demir, tabak katı maddelere örnek olarak gösterilebilir.

Sıvı maddeler belirli bir hacmi olan fakat belirli bir şekli olmayan maddelerdir. Su, alkol örnek olarak gösterilmektedir.

Gaz halinde olan maddelerin belirli bir hacmi ve şekilleri yoktur. Sıkıştırabilen gazlar yayılma özelliği sayesinde bulundukları kabı tamamen doldururlar. Parfüm, balon örnek olarak gösterilebilir.

Katı maddelerin özellikleri maddenin en düzgün ve düzenli halidir. Katılığı oluşturan maddeler arasında boşluklar yok denecek kadar azlık gösterir. Katı maddeler sıkıştırılmaz ve belirli bir şekilleri vardır. Katı tanecikleri arasında çekim kuvveti oldukça fazladır.

Sıvı maddelerin özellikleri girdikleri kabın şeklini alabilirler. Sıvı maddeler akışkan ve iletkendir. Belirli bir hacimleri vardır ve kayarak hareket ederler.

Gaz maddeleri özellikleri belirli bir şekilleri yoktur. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazla rın hacimleri sıcaklık ve basınçlarına göre değişim gösterir.

Maddeleri birbirinden ayıran özelliklerini inceledikten sonra, ortak özelliklerini de ele alalım.

 

Maddenin ortak özellikleri

Evrende bulunan tüm maddelerin ortak özellikleri bulunmaktadır. Hacmi ve kütlesi vardır. Renk, tat, koku örnekler arasındadır. Fakat burada da bir ayrıştırma yapmamız söz konusudur. Tuz ve şeker aynı renge sahip olsa da, tat olarak farklılık gösterir. Bu arada tuz ve şekerin rengini ortak, tat olarak ayırabiliriz. Öncelikle maddelerin arasında genelleme yapabilme yetisine sahip olabilmek için rengine, tadına, canlı ve cansız olan özelliklerine bakılmalıdır. Bu ortak özellikleri hacim, eylemsizlik, kütle ve tanecikli yapısına göre aramaktayız.

maddenin_halleri_nelerdir

Maddenin ayırt edici özellikleri

Maddenin sadece cinsine bakılarak ayırt edilen özelliklerdir. Öz kütle, erime ve kaynama noktası, çözünürlük, sıcakta genleşme, esneklik ve iletkenliktir.

 

Diğer arama sonuçları:

  • maddenin halleri nelerdir
Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir