3

Maddenin Değişimi Nedir? Nasıl Olur?

Maddeler yeryüzünde farklı şekillerden bulunabilirler. İnsanların ve doğanın getirdiği etkilerle doğadaki maddelerde değişim yaşanması söz konusudur. Maddeler doğal, işlenmiş ve yapay halde olabilirler. Madde değişebilir ve dönüştürülebilir hallerde olabilmektedir. Doğal maddeler kendiliğinden oluşur ve insanlar işleyerek maddenin görünüşünde değişim yapabilirler. Buna da insan emeğiyle değişebilen maddeler denilmektedir. Dolayısıyla işlenmemiş maddelere doğal maddeler denilmektedir. Süt, tuz gölünde tortulaşan tuz doğal ve işlenmemiştir. Doğal maddelerden farklı ürünlerden elde edilirken ham madde olarak kullanılmaktadır. Giysilerimizde yün ve pamuk ham madde olarak kullanılmaktadır. Zeytinyağını elde ettiğimiz ham madde zeytindir.

İşlenmiş maddeler eritme, parçalanma ile elde edilmiştir. Topraktan çıkarılan demir fabrikada işlenerek farklı amaçlarda kullanmak için hazırlanmaktadır. Tuz gölünde bulunan ve çıkarılan doğal tuz işlenerek sofralarımıza ve yemeklerimize taşınır. Süt işlenerek süt ürünlerini oluşturur. Peynir, tereyağı ve süt tozu sütün işlenmesi sonucu elde edilmektedir.

Yapay maddeler doğal veya işlenmiş maddelerin insanlar tarafından harmanlanıp bir araya getirmesi nedeniyle oluşmuştur. Bu karışımlardan elde edilen maddeleye yapay madde denilmektedir. Petrol ürünleriyle yapılan plastik naylon maddeler yapaydır. Yapay maddelerin oluşumuna en büyük nedenlerden biri doğal kaynakların hızla tükenmesi, taleplere yeterince cevap verememesidir. Bu nedenle tüketim artmış, doğal maddeler yerini yapay madde kullanımına bırakmıştır. Doğal deri ve yapay deri buna örnek olarak verilebilmektedir. Dünyamız geliştikçe yapay madde üretimi de kullanım alanı da değişim göstermeye başlamıştır. Bu nedenle doğal kaynak kullanımı konusunda daha tedbirli olmalıyız.

Doğa olaylarının maddelere etkisi

Değişen doğa olaylarının maddeler üzerinde etkisi vardır. Tarihi yapılar, binalar ve taşlar uzun yıllar aşınarak değişim göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Rüzgar, akarsular ve sıcaklıklar da maddenin değişimini sağlayan öğeler arasındadır. Bu nedenle sınırlı olan doğal kaynaklarımızın korunması için bilinçli bir tüketim şarttır. Geri dönüşüm ile atık maddeler tekrar kullanılabilir bir hal almalıdır. Deniz, akarsu, toprak korunması gereken doğal kaynaklar arasındadır. Toprağa bırakılan atık maddeler topraktan alınacak verimi yüksek ölçüde düşürmektedir. Sularda yaşanan kirlilik ise suda yaşayan canlıların hayatını olumsuz etkilemektedir.

Maddenin hal değişimi

Madde soğutulduğunda ya da ısıtıldığında bir halde başka bir hale geçer erime olayı yaşar ve buna hal değişimi diyoruz. Katı olan maddeler ısıtıldığı zaman sıvı hale geçerler. Sıvı madde soğutulduğu zaman katı hale geçer. Yani donma olayı yaşar. Maddelerin bu değişim sırasından görünüm özellikleri değişim göstermiş olsa da içerikleri değişmez. Isının etkisiyle maddelere şekil verilebilmektedir. Isı maddelerin yapılarından bir değişim yaşatabilir. Bozunma olarak adlandırılan bu duruma şeker, et örnek verilebilir.

maddenin_degisimi_taninmasi

Diğer arama sonuçları:

  • maddenin degisimi
  • madde ve değişim
  • madde değişimi
Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

3 Yorum

  1. Madde pamuk, sünger, oyun hamuru, pet şişe, demir, odun, tel, havlu değişik büzüşmüş kırılmış ezilmiş sertleşmiş katılaşmış yumuşaklaşmış örneklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir