0

Konkordato Nedir İflas Anlaşması Tüm Detaylarıyla

Konkordato Nedir?

Konkordato sözlükte anlamı “İflas anlaşması” olarak bilinen, batık durumdaki şirketlerin anlaşmaya dayalı borçlarını ödeme planlamasına verilen isim. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bu iflas anlaşmasına yakından bakalım.

Konkordato Ne Anlama Geliyor?

Batık veya batmaya yakın şirketlerin iflas bayrağını çektikleri anlamına gelen konkordato, bir diğer anlamıyla papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşalar içinde kullanılan bir tabir. Yakın tarihte birçok örnekle yer alan konkordato, borçlarını ödemekte zorlanan şirketler için borçlarını ödeyebilir duruma getirilmesini sağlıyor.

Türkiye’de son zamanlarda onlarca şirket bu anlaşmadan yararlanmak üzere, konkordato ilan etti.

Konkordato ilan eden şirketler, konkordato müessesine göre borçlarını ödemektedir.

Konkordato müessesi 2004 yılında yeniden düzenlenmiştir. Dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

  1. Adi Konkordato
  2. İflastan sonra konkordato
  3. Mal varlığının terki suretiyle konkordato
  4. Sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerin uzlaşması yoluyla yeniden yapılandırılması

Bu maddelere tek tek bakalım.

Adi Konkordato Nedir?

Konkordato müessesinin devreye girebilmesi için borçlunun icra mahkemesine dilekçe vermesi gerekmektedir. Ayrıntılı bir rapor ile gelir ve bilanço tablosunu ticaret kanunun 66. Maddesine göre mahkemeye iletilmesi gerekiyor. Alacaklının bir ya da birden fazlası bu şekilde dilekçe vererek adi konkordato müessesinin çalışmasını sağlayabilir.

İflastan sonra konkordato nedir?

İflasına karar verilmiş bir borçlu konkordato teklifi ederse, iflas idaresi müzakere edilmek üzere alacaklara bir teklif götürür. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Nakde çevirme işlemi ticaret mahkemesi tarafından kararlaştırılabilir.

Mal varlığının terki suretiyle konkordato nedir?

Malvarlığının terki, alacaklara borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etme ya da üçüncü bir kişiye devretme yetkisi verir. Alacaklar haklarını konkordato tasfiye memurları aracılığı ile kullanırlar.

Sermaye şirketleriyle ve kooperatiflerin uzlaşması yoluyla yeniden yapılandırılması nedir?

Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda ya da alacakları borçlarını ödemeye yetmeyen hallerde asliye ticaret mahkemesi tarafından yürürlüğe koyulan bir yöntem. Burada projeden etkilenen alacaklar terimi kullanılmaktadır. Yeniden yapılandırma süreci oylama sürecine göre değişkenlik gösterir.

Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir