1

Doğal Kaynaklar Nedir?

Doğal kaynaklar doğada kendiliğinden bulunan maddelerdir. Oldukça uzun bir zamanda oluşmuştur ve sınırlı kaynaklar oldukları için çok değerlidir. Doğal kaynakların kullanımı açısından son derece bilinçli olmak gerekmektedir. Canlıların kullanmış oldukları tüm doğal, yapay ve işlenmiş maddeler doğal kaynakların sunmuş olduğu ürünlerdir. Bu nedenle doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi, kullanım açısından yeterlilik derecesini artırır. Doğal kaynaklar ne kadar hızlı ve verimsiz tüketilirse, o kadar hızlı azalırlar. Bu da sadece insanların değil, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların hayatı için tehlikeye davetiye çıkarır. Petrol ve madenler enerji ihtiyacında bulunulan hızlı talep nedeniyle bilinçsizce tüketilmektedir. Durum böyle olunca hava, su ve toprak hızlıca kirlenmektedir. Gelecek nesillere sağlıklı kaynak bırakılmayacaktır.

 

Doğal kaynaklarımız nelerdir

Su, toprak, hava, ormanlar ve yeraltı kaynakları sayılabilecek doğal kaynaklar arasındadır. Su yeryüzünde yaşayan tüm canlıların hayat kaynağıdır. Dünyamızın %70’ i sularla kaplıdır ve sadece tatlı su bu çokluğun %2,5 miktarını kaplamaktadır. Su en doğal ve ihtiyaç duyulan kaynaklarımız biridir. Fakat suların bilinçsiz ve yanlış kullanılması nedeniyle temiz ve içilebilir suya sahip olmayan beşte bir orana sahibiz. Su kaynaklarının azalması öncelikle insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bulaşıcı hastalıklar kontrol altına alınamaz ve insanlar pis suları kullanmak zorunda kaldığı için hastalıklar hayatımızdan çıkmazlar. Yaşam kalitesi düşeceği gibi, yaşam süresi de kısalacaktır. Toprak Türkiye’ de oldukça önem verilen ekonomik faaliyetlerden biridir. Tarım için toprak en birincil kaynaklardan biridir. Ormanlar ise bir Ülkenin kalbi, akciğeridir. Toprakları doğal haliyle korumak uzun süreçli yararlanabilmeyi beraberinde getirecektir. Ormanlar en değerli yaşam kaynaklarından biri olmaktadır. Bizler ormanları sadece bol yeşilli alanlar olarak algılarız. Ormanlar oldukça geniş bitkiler ve hayvanların barındığı onların yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü canlı organizmadır. Fakat ormanlar yine bilinçsiz kullanım nedenleriyle her geçen yok edilmeye devam etmektedir. Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin olan Türkiye, rezerv bakımından çok zengin değildir. İlerleyen yıllarda doğal kaynaklarımızın tükenmemesi için bugünden tedbir alarak dikkatli kullanımı sağlanmalıdır. Doğal kaynaklar sınırsız değildir ve dikkatli bir kullanım gerektirmektedir. Atıkların geri kazanılması için çalışmalar yapılması faydalı olacaktır.

dogal_kaynaklar_nedir

Tükenen doğal kaynaklar

Tükenen doğal kaynaklar petrol, kömürler, doğal gaz ve madenlerdir.

Tükenmeyen kaynaklar

Tükenmeyen ve kendini yenileyebilir kaynaklar ormanlar, hava, toprak, güneş, rüzgardır.

Doğal kaynakların faydaları

Doğal kaynaklar inan ve canlılar bakımından çok önemlidir. Yaşamı düzenli hale getiren araç ve gereçlerin tamamı doğal kaynaklardan elde edilmektedir. İnsanlar yaşamak için madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. İlk insanlardan itibaren doğal kaynakların varlığından fayda sağlanmış ve medeniyetler meydana gelmiştir. Doğal kaynakların varlığı ve bilinçli kullanılması sağlıklı bir çevrenin var olmasıyla mümkün olacaktır. Doğal kaynakların yetersiz olması canlı türlerinin azalmasını, tarımsal verimin düşmesi, çevre sorunları ve su kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olur. Temiz su ve verimli topraklar geçmiş dönemlerden bugüne en değerli doğal kaynaklar arasında olmuştur. Ülkelerin teknoloji ve sanayi gelişmişlikleri sahip olmuş oldukları doğal kaynakların değerleri ile belirleyici olmaktadır.

Diğer arama sonuçları:

  • doğal kaynaklar
  • doğal kaynaklar nelerdir
  • doğal kaynaklarımız nelerdir
  • doğal kaynaklarımız
  • doğal kaynaklar nedir
  • doğal kaynak nedir
  • kaynaklarımız nelerdir
  • kaynaklar
  • kaynaklarımız
  • tükenmeyen doğal kaynaklar
Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir