1

Kültür Nedir? Kültürün Öğeleri Nelerdir?

Kültürün tanımı

Kültür bir Milletin tüm değerlerini belirten en önemli özelliklerinden biridir. Maddi ve manevi değerler kişi veya kişilerin öncelikli olarak gelenek ve göreneklerini kapsayan bütünlüktür. Duygu, düşünce, yeme-içme, yaşam biçimi kültürü ifade eden en önemli öğelerdir. Geçmişten gelen tarihi değerler de bir toplumun kültürünü yansıtan özelliğidir. Toplumların yaşayış biçimi, Milletin yapısını geçmişin izlerini taşıyarak getirmiş ve gelecek nesillere aktaran etkenlerdir. Milletin ayakta duruşu, tarzını ve en önemli yapı taşını oluşturan, nesilden nesile aktaran alt yapısıdır.

 

Kültürün özellikleri

Kültür bir milletin iç ve dış mimari yapısını ayakta tutan, toplum olarak yaşayış biçimine yön veren iradedir. Bir toplumun nasıl ayakta durması gerektiğini anlatan en önemli dokudur. Geleneksel olarak ince ince dokunan tarihiyle, yapısıyla, yaşayış biçimiyle, bakış açısıyla ortak bir paydadır. Kültür kazanılan ve öğretilen bir duygu bütünlüğüdür. Kişiler öncelikle büyüdükleri aile ve çevresiyle, sonradan toplumun değer ve davranışsal bütünlüğünü göz önünde bulundurarak öğretilen değerlerdir. Kültürsüz bir kişi veya toplum, dik duramaz ne yapacağını bilemez. Kültür toplumun bel kemiğidir ve öğrenmeye açık bir olgudur. Kültür her an öğrenilmeye açıktır ve kişiden kişiye zamanla değişim gösterebilen bir kavramdır. Her kişi kendi büyüdüğü toplumda bütünlük içinde yaşarken, öğrenmeye de açıktır. En değerli miras dildir ve her toplumun birbiriyle iletişim kurmasına olanak sağlayan en temel faktördür.

 

Kültürün öğeleri nelerdir

Kültür toplumun duruşunu ve ifadesini anlatan en önemli kurallardan biridir. Pusula görevi gören, anlayışı, duygu düşüncelerin aktarımını en kolay yolla anlatan davranış belirtileridir. Kültür maddi ve manevi olarak incelenir. Maddi kültür kolayca anlatılabilen, son derece net ve açık değerlerdir. Manevi kültür ise inanç, değerler, düşüncede irade olan yani net olarak anlaşılmayan unsurlardır. Fakat her ikisi arasında güçlü bir iletişim ve bağ vardır. Yaşanan her türlü farklılık diğerini de etkisi altına alır. Milli Kültür bir toplumu ayakta tutan en önemli yapı taşıdır. Taşlar yerinden oynayamaz ve geçmişten günümüze kadar var olmuştur. Türk kültürü bir çok kültürden etkilenmiş ve etkilemiştir.

kultur_nedir_ogeleri_nelerdir

Kültür unsurları

Geçmiş tarihi günümüze taşıyan ve gelecek olan nesillere aktaracak olan en önemli değerlerdir. Çok geniş anlamda incelenir ve birbirini kapsayan yapı taşlarıdır. Yaşam tarzımızı belirler, geçmişten bugüne kadar gelen her türlü oluşumu da bünyesinde barındırır. Geçmişin dokusu ince ince işlenmiş bir nakış gibi her an yanımızdadır. Hayatımızın içinde var olan ve yokluğu imkansız bir oluşumdur. Dil, din, gelenek-göreneklerimiz, sanat, tarih ve dünya görüşü bir Milletin kültürel bütünlüğünü anlatan unsurlardır.

 

Diğer arama sonuçları:

  • kültürün ögeleri
  • kültürün öğeleri nelerdir
  • kültür öğeleri
  • kültür öğeleri nelerdir
  • kültürel öğelerimiz kişiler
  • kulturel dokuyu olusturan maddi manevi ogeler nelerdir
Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir