0

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri düşünce ve duygularımızı daha açık ve net ifade etmek için kullanılır. Cümlenin yapısını, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton özelliklerini net anlamak açısından noktalama işaretleri kullanılır.
Nokta: Nokta cümlenin sonda kullanılır. Bazı kısaltmalardan sonra kullanılmaktadır. Dr. örnek olarak gösterilebilir. Sıra gösteren sayılardan sonra -(i)nci eki yerine kullanılır. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yıl sayılarını ayırmak için nokta kullanılır.

Virgül: Eş görevli sözcükleri gruplar ve sıralı cümleler arasında kullanılır. Ali kitapları, defterleri, kalemleri düzgünce topladı. Seslenmelerden sonra virgül kullanılır. Canım Kardeşim, sevgili yeğenim, örnek olarak gösterilir. Özellikle uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır. Ankara, Türkiye’nin Başkentidir. Virgül sayıların ondalık kısımlarını ayırmada kullanılır.

Ünlem: Sevinç, üzüntü, şaşkınlık ve öfke gibi duyguları coşkulu ve kısa cümlelerle ifade ederiz. Eyvah, ocağı açık bırakmışım! Ne yaptın be! Ünlem aniden oluşan sevinç, beğenme, kızma, öfke, heyecan, mutluluk gibi tepkileri belirten, emir, yasak, uyarı içeren sözcüklerdir.
Uzun çizgi: Yaptığı görev bakımında konuşma çizgisi de denir. Konuşmalarda, konuşan kişiler değiştikçe sözcüklerin başına konur.
– Baba iyi geceler
-İyi geceler kızım
Kısa çizgi: Diğer adıyla bağlama çizgisi, başlangıç, sonuç ve ortaklık ilişkisi olan sözcükler arasında kullanılır. Mersin-Adana arasında yapılacak olan otobüs seferi ertelendi.
Kesme imi: Kesme imi kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmak için kullanılır. 10’uncu yaşına girdi.
Yay ayraç: Sıralama ya da boşluk belirtme görevinde kullanılır. Fakat sıralama ya da boşluk belirtme dışında görevleri de vardır. Ali ( Filiz’ in kardeşi) de bizimle birlikte geldi.
Tırnak imi: Yazıda, başkasında olduğu gibi değiştirilmeden anlatılan sözleri göstermek için kullanılır. Arkadaşım “oyun oynayalım!” dedi.noktalama_isaretleri

Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir