0

Sözcüklerin Anlam Özellikleri

Gerçek anlam

Sözcüklerin ilk anlamları gerçek anlamlarıdır. Bazı sözcüklerin ise birden çok anlam taşımaları mümkündür. Ellerini soğuk suyla yıkadı. Bu sözcük sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır.

Mecaz anlam

Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam mecaz anlamdır. Ananem sert bakışlı biriydi. Burada kullanılan sert sözcüğü sözlük anlamının dışında kullanılmıştır.

Terim anlam

Bir sanat, bilim meslek dalıyla ilgili belirli bir kavramı karşılayan kelimelerdir. Her meyvede bol vitamin vardır. Buradaki anlamı biyoloji terimi olarak kullanılmıştır.

Eş anlamlılık

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Vatan, Yurt eşanlamlı sözcüklere örnek olarak gösterilir.

Okul = Mektep

Doktor= Hekim

Sonbahar = Güz

Zıt anlamlılık

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.

Çalışkan insanlar faydalıdır.

Tembel insanlar zararlıdır.

Bu cümlelerde kullanılan “ tembel” ve “çalışkan” sözcükleri birbirlerinin zıt anlamları olarak kullanılmıştır.

Güzel= Çirkin

İyi = Kötü

Eş seslilik

Yazılışları ve okunuşları aynı olan fakat anlam bakımından farklı olan kelimelerdir. Buy sözcüklere sesteş kelimelerde denilmektedir.

Kara = toprak parçası

Kara = siyahsözcüklerin anlam özellikleri

Sosyal Medyada Paylaş
TwitterFacebookWhatsAppGoogle+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir